Thứ ba, 28/03/2023 GMT+7

Hội nghị Paris về Việt Nam: Cuộc đấu trí mở cánh cửa hòa bình; Kỳ 1: Đường đến Paris

Từ Geneva đến Paris, dân tộc ta đã tiến một bước dài đầy gian khổ nhưng vô cùng tự hào. Trong số những quốc gia bị chia cắt trong chiến tranh lạnh, dân tộc Việt Nam với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” tự hào đã đi đến cùng còn đường độc lập, thống nhất đất nước.

Ý kiến bạn đọc ()

top