Thứ bảy, 28/01/2023 GMT+7

Chiến thắng của sức mạnh tổng hợp

Sau 50 năm nhìn lại, một trong những nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, đó là sự kết tinh ý chí, niềm tin và sức mạnh tổng hợp của quân, dân Thủ đô...

Ý kiến bạn đọc ()

top