Thứ ba, 24/05/2022 GMT+7

Chiến thắng 30-4 và sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn cuồn cuộn chảy trong hai thập kỷ trường kỳ kháng chiến, đã góp phần tạo nên thời khắc lịch sử làm nên chiến thắng 30-4, trở thành trang sử vàng của cả dân tộc, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Ý kiến bạn đọc ()

top