Thứ sáu, 01/07/2022 GMT+7

Chiến dịch Hòa Bình - Thắng lợi mở màn cho bước phát triển mới của kháng chiến chống Pháp

Chiến thắng Hoà Bình đã thể hiện bước phát triển mới về nghệ thuật quân sự, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc tiến công Đông-Xuân 1951-1952, mở màn cho những thắng lợi sau này trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Ý kiến bạn đọc ()

top