Thứ sáu, 21/01/2022 GMT+7

Chiến dịch Hòa Bình: Bài học về phát huy dân chủ quân sự

70 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa và những bài học rút ra từ Chiến dịch Hòa Bình vẫn luôn có giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc, trong đó có bài học về phát huy dân chủ quân sự

Ý kiến bạn đọc ()

top