Thứ sáu, 30/09/2022 GMT+7

Bức điện lịch sử “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa ...” trong Đại thắng mùa xuân năm 1975

Ngày 7-4-1975, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ký bức điện khẩn với nội dung: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng.”

Ý kiến bạn đọc ()

top