Thứ tư, 07/06/2023 GMT+7

Xây dựng báo cáo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

Sáng 30-3, Tổ biên tập xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tổ chức Hội nghị thảo luận các văn bản trình Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Chính trị.

Ý kiến bạn đọc ()

top