Thứ hai, 25/09/2023 GMT+7

Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam – Trung Quốc: Đoàn kết hướng tới tương lai vì môi trường biển và an ninh, an toàn trên biển

Đoàn sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm về công tác chính trị, tư tưởng trong thực thi pháp luật trên biển; công tác bảo vệ môi trường biển...

Ý kiến bạn đọc ()

top