Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam

Sáng 28-4, nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2023), đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ý kiến bạn đọc ()

top