Thứ hai, 20/05/2024 GMT+7

Khai mạc Hội thao “Trung đội Tăng thiết giáp giỏi” toàn quân năm 2024

Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng thiết giáp, Binh chủng Tăng thiết giáp đã tổ chức khai mạc hội thao “Trung đội Tăng thiết giáp giỏi” toàn quân năm 2024.

Ý kiến bạn đọc ()

top