Thứ năm, 22/02/2024 GMT+7

Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản-Lý luận và thực tiễn”

Ngày 30-11, tại Thái Bình, Báo Nhân Dân, Tỉnh ủy Thái Bình, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản-Lý luận và thực tiễn”.

Ý kiến bạn đọc ()

top