Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tiến hành phiên họp cuối năm 2022

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã tạo động lực quan trọng để quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”.

Ý kiến bạn đọc ()

top