Chủ nhật, 26/03/2023 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, cho ý kiến về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của quân đội.

Ý kiến bạn đọc ()

top