Thứ bảy, 25/03/2023 GMT+7

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Sáng 20-2, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với các cơ quan tổ chức Tọa đàm khoa học: Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ý kiến bạn đọc ()

top