Chủ nhật, 03/07/2022 GMT+7

Yếu tố cốt lõi trong việc triển khai Luật Cảnh sát biển

Hai năm qua, BTL Cảnh sát biển đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền và áp dụng Luật CSB Việt Nam. Đây được coi là yếu tố cốt lõi trong việc triển khai áp dụng, đưa luật thực sự đi vào cuộc sống.

Ý kiến bạn đọc ()

top