Thứ năm, 18/04/2024 GMT+7

Tuổi trẻ Hải quân với những công trình đề tài, sáng kiến có giá trị thực tiễn

Gần 69 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Tuổi trẻ  Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam hôm nay vẫn nêu cao tinh thần, ý chí quyết tâm đó, không ngừng nghiên cứu và học tập tạo ra nhiều công trình đề tài, sáng kiến đạt giải cao, thể hiện rõ tính khoa học, ứng dụng thực tiễn, sức sáng tạo và giá trị kinh tế xã hội; góp phần thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân chủng hải quân.

Ý kiến bạn đọc ()

top