Thứ bảy, 18/05/2024 GMT+7

Sư đoàn 355, Quân khu 2 hoàn thành tốt diễn tập động viên

Sư đoàn 355, Quân khu 2 tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp về động viên, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ý kiến bạn đọc ()

top