Thứ bảy, 25/03/2023 GMT+7

Sớm đưa thành phố Cần Thơ đạt được mục tiêu “Thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại”

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Thành ủy Cần Thơ đã lãnh đạo hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Ý kiến bạn đọc ()

top