Thứ năm, 20/06/2024 GMT+7

Sinh động hình thức giáo dục truyền thống cách mạng

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM sử dụng hình thức trực quan, tham quan triển lãm, học tập tại các bảo tàng, “địa chỉ đỏ” để bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Ý kiến bạn đọc ()

top