Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Quảng Bình thực hành thắng lợi tác chiến phòng thủ và phòng thủ dân sự

Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình năm 2023 là hình thức huấn luyện cao nhất đối với cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể, đặc biệt là LLVT tỉnh.

Ý kiến bạn đọc ()

top