Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Quân đoàn 3 huấn luyện lực lượng đột kích mạnh

Quân đoàn 3 xác định giải pháp tăng cường huấn luyện bơi nước, nâng cao khả năng cơ động, sức mạnh đột kích của lực lượng tăng - thiết giáp trong mọi tình huống, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu xây dựng Quân đoàn 3 tinh, gọn, mạnh.

Ý kiến bạn đọc ()

top