Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Phiên họp thứ nhất Nhóm Biên tập Quốc phòng – An ninh – Đối ngoại tổng kết 40 năm đổi mới

Sáng 2-8, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng nhóm Biên tập Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại chủ trì Phiên họp thứ nhất tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc ()

top