Thứ năm, 23/05/2024 GMT+7

Những người thầy luyện quân ở Trường Quân sự Quân khu 7

Những người thầy mang màu xanh áo lính ở Trường Quân sự Quân khu 7 vẫn đang âm thầm truyền thụ kiến thức, kỹ năng hoạt động quân sự đến với học viên, hội tụ đầy đủ đức tính “Tâm - Tài - Đức” của một nhà giáo, người quân nhân cách mạng Bộ đội Cụ Hồ.

Ý kiến bạn đọc ()

top