Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Ngày hội chiến sĩ mới ở Quân khu 2

Hội thao chiến sĩ mới của Quân khu 2 là cơ sở để các đơn vị đánh giá thực chất kết quả huấn luyện; đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hội thao chiến sĩ mới; tiếp tục củng cố, bổ sung các nội dung còn yếu và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cho chiến sĩ mới trong các năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

Ý kiến bạn đọc ()

top