Thứ hai, 25/09/2023 GMT+7

Nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới

Những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ trong việc tuyên truyền đưa kiến thức pháp luật đến với cộng đồng dân cư nơi địa bàn đóng quân đã góp phần tích cực vào quá trình bảo vệ giá trị của thuỷ sản Việt Nam

Ý kiến bạn đọc ()

top