Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự

Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của quân đội.

Ý kiến bạn đọc ()

top