Thứ bảy, 09/12/2023 GMT+7

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho công tác quần chúng

Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên, phụ nữ Quân khu 5 có sự tham gia của hơn 100 cán bộ, tập trung vào một số kỹ năng cơ bản về tổ chức hoạt động công tác quần chúng; một số nội dung mới về công tác thanh niên, phụ nữ.

Ý kiến bạn đọc ()

top