Thứ năm, 05/10/2023 GMT+7

Lữ đoàn 249 xây dựng chính quy nền nếp công tác kỹ thuật xe-máy

Lữ đoàn 249 là đơn vị đại diện Binh chủng Công binh tham gia Hội thi Xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023. Quá trình tổ chức chuẩn bị tham gia hội thi, đơn vị đặt quyết tâm cao trong xây dựng chính quy nền nếp công tác kỹ thuật xe-máy để đạt kết quả tốt nhất tại hội thi.

Ý kiến bạn đọc ()

top