Thứ năm, 18/04/2024 GMT+7

LLVT Quân khu 7 tăng cường đoàn kết, giúp đỡ đồng bào các tôn giáo

LLVT Quân khu 7 đẩy mạnh, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” tạo sức mạnh tổng hợp, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc.

Ý kiến bạn đọc ()

top