Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Lính mũ nồi xanh học sơ cứu thương

Mỗi người lính mũ nồi xanh trước khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ đều phải thuần thục công tác sơ cứu thương y tế, cho dù họ không phải là những người lính quân y chuyên chuyên nghiệp, nhưng công việc này sẽ giúp họ tự cứu bản thân và đồng đội khi gặp các tình huống không may trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ GGHB

Ý kiến bạn đọc ()

top