Thứ tư, 07/06/2023 GMT+7

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thủ đô Hà Nội

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm phối hợp lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội từ năm 2017 đến nay.

Ý kiến bạn đọc ()

top