Thứ sáu, 30/09/2022 GMT+7

Huấn luyện trên đảo Hòn Mê

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Hòn Mê, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa luôn nêu cao cảnh giác, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm.

Ý kiến bạn đọc ()

top