Thứ năm, 20/06/2024 GMT+7

Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chiều 18-7, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ giới thiệu sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Ý kiến bạn đọc ()

top