Thứ hai, 27/03/2023 GMT+7

Đưa kiến thức biển đảo đến gần hơn với học sinh ở Cà Mau

Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” nằm trong chiến lược tuyên truyền về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được Hải đoàn 42, Vùng Cảnh sát biển 4 chú trọng định hướng giáo dục cho thế hệ trẻ.

Ý kiến bạn đọc ()

top