Thứ bảy, 25/03/2023 GMT+7

Đồng Tháp kết hợp tốt giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Ngày 16-2, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ý kiến bạn đọc ()

top