Thứ sáu, 01/07/2022 GMT+7

Đối ngoại quốc phòng Việt Nam - một năm nhìn lại

Dù gặp nhiều thách thức như Covid-19, công tác đối ngoại quốc phòng năm 2021 đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đạt được nhiều thành tựu trên cả bình diện song phương và đa phương.

Ý kiến bạn đọc ()

top