Thứ ba, 28/03/2023 GMT+7

Đổi mới, tăng cường xây dựng thế trận Phòng hóa địa phương

Hiện nay, mặc dù có Công ước quốc tế về cấm vũ khí hóa học, nhưng thực tiễn vẫn tiềm ẩn sự phức tạp, khó lường, nhất là khi chiến tranh xảy ra. Công tác phòng hóa địa phương được coi là vấn đề nòng cốt, do đó việc nghiên cứu các giải pháp phòng chống vũ khí hóa học nói chung và xây dựng thế trận phòng hoá là cần thiết đối với Lực lượng hóa học toàn quân...

Ý kiến bạn đọc ()

top