Thứ năm, 21/09/2023 GMT+7

Đoàn kết hơn, trưởng thành hơn từ biển

Đoàn kết là sức mạnh. Chân lý ấy đã một lần nữa được chứng minh ở nơi tiền tiêu Tổ quốc, trở thành bài học đầu tiên của những chiến sĩ tuổi đời 19-20, giữa muôn trùng sóng biển, Họ vẫn đang sống, chiến đấu, lao động trong tình đồng chí đồng đội ấm áp, chân tình.

Ý kiến bạn đọc ()

top