Thứ năm, 18/04/2024 GMT+7

Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng về nghiên cứu nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân đạt loại xuất sắc

Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài “Nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới”.

Ý kiến bạn đọc ()

top