Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Dân quân “3 giỏi” ở Con Cuông

Thực hiện mục tiêu “Ba giỏi”, chiến sĩ “Sao vuông” Con Cuông luôn xung kích, điển hình trong phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lao động sản xuất, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… thực sự là lực lượng “nòng cốt”, “tiên phong” trong mọi nhiệm vụ.

Ý kiến bạn đọc ()

top