Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang: Toàn quân quán triệt, vận dụng cuốn sách của Tổng Bí thư vào thực tiễn

Đại tướng Phan Văn Giang trả lời báo chí về tổ chức học tập, quán triệt, vận dụng cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ý kiến bạn đọc ()

top