Thứ bảy, 13/07/2024 GMT+7

Chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được tổ chức thành công

Chu kỳ 4 lần này được huấn luyện tại Việt Nam là cơ hội giúp chúng tôi trải nghiệm thêm nhiều kỹ năng thực tế mà tôi nghĩ các sĩ quan GGHB được huấn luyện lần này đã có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ, đó là thành công nhất của chương trình.

Ý kiến bạn đọc ()

top