Thứ ba, 03/10/2023 GMT+7

Chú trọng diễn tập tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Thông qua đợt diễn tập này nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp hiệp đồng trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với các sự cố môi trường xảy ra trên địa bàn đóng quân; nâng cao kỹ năng, trình độ thao tác sử dụng các trang bị ngành cứu hộ cứu nạn cho cán bộ, nhân viên trong quá trình xử lý các tình huống.

Ý kiến bạn đọc ()

top