Thứ hai, 17/06/2024 GMT+7

Chiến sĩ Phòng hóa hăng say luyện rèn

Lữ đoàn Phòng hóa 87 thực hiện hiệu quả mô hình “4 cùng, 3 trước, 2 sau và quy trình 4 rõ”, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, kịp thời biểu dương, khen thưởng, giúp chiến sĩ có thêm động lực phấn đấu, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, quyết tâm đạt thành tích cao.

Ý kiến bạn đọc ()

top