Thứ hai, 17/06/2024 GMT+7

Chiến sĩ hăng say luyện rèn

Với bộ đội Sư đoàn 5, thực hiện nhiệm vụ trong môi trường đặc thù đòi hỏi phải có sức khỏe tốt và đặc biệt là sức bền. Vì thế, đơn vị chú trọng rèn luyện cho chiến sĩ các bài tập thể lực gắn với các hoạt động thể dục, thể thao. Đồng thời thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng thể lực của từng chiến sĩ để có biện pháp nâng cao sức khỏe bộ đội.

Ý kiến bạn đọc ()

top