Thứ sáu, 01/07/2022 GMT+7

Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng huấn luyện trong điều kiện bình thường mới

Các đơn vị thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội trong điều kiện bình thường mới, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong mùa huấn luyện, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ý kiến bạn đọc ()

top