Thứ hai, 20/05/2024 GMT+7

Bản lĩnh thép bộ đội đặc công nước

Dù thực hiện bất kỳ nhiệm vụ gì, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn 409, Bộ Tham mưu Quân khu 5 luôn nêu cao quyết tâm, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ý kiến bạn đọc ()

top