Thứ bảy, 09/12/2023 GMT+7

Stryker-X – APC bánh hơi đa dụng tương lai của Mỹ

Diễn đàn Quân sự - Vũ khí, tìm hiểu nền công nghiệp quốc phòng 4.0: Stryker-X không phải là một phương tiện chiến đấu độc lập, mà là nền tảng APC bánh hơi đa dụng mới trong tương lai.

Ý kiến bạn đọc ()

top