Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

SR-2 Veresk - Khẩu tiểu liên tin cậy của đặc nhiệm Nga

Súng tiểu liên SR-2 Veresk do Viện Nghiên cứu khoa học trung ương về cơ khí chính xác của Nga phát triển cho lực lượng đặc nhiệm nước này.

Ý kiến bạn đọc ()

top