Thứ tư, 25/05/2022 GMT+7

Phi công Anh mang gì lên trực thăng Apache?

Diễn đàn Quân sự - Vũ khí, tìm hiểu nền công nghiệp quốc phòng 4.0: Có gì trong những chiếc ba-lô phi công Anh mang lên trực thăng Apache khi thực hiện nhiệm vụ?

Ý kiến bạn đọc ()

top